Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä & rekisteriasioista vastaa henkilö

East Coast Events oy. / East Coast Festival

Ruotsinsalmenkatu 22 A 10 

48100 Kotka 

Y-tunnus: 3092909-9

 

Rekisteristä vastaa East Coast Events oy:n toimitusjohtaja Samu Hauru. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Rekisterin anonyymeja tietoja käytetään festivaalin markkinoinnin ja toiminnan kehittämiseen. 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään sivustolla vierailevan asiakkaan suostumuksen perusteella. 

Rekisterin tietosisältö
Sivusto kerää vierailijoista anonymisoitua kävijädataa. Sivusto ei tallenna vierailijan IP-osoitetta ja sen käyttäjää ei pystytä datan perusteella tunnistamaan. 

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta, kuitenkin enintään 3-vuotta niiden syntymisestä eteenpäin. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin lisätään tietoja sivustolla tehtyjen vierailujen perusteella. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja käytetään ainoastaan East Coast Events oy:n sisäisesti eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille EU:n talousalueelle tai sen ulkopuolelle. 

Evästeiden käyttö

Sivusto ei käytä evästeitä tai kerää niitä. 

Rekisterin suojaus 

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja käsittelemiseltä. Tiedot säilytetään suomalaisilla suojatuilla palvelimilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin ei kerätä identifioitavaa dataa. 

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.