Arvontasäännöt

1. Järjestäjä

East Coast Events oy.
3092909-9

Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook / Instagram kaikesta vastuusta. Facebook / Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin.

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan osallistuvat henkilöt, jotka ovat suorittaneet arvonnan ohjeissa määritetyt ehdot. Arvontaan eivät voi osallistua East Coast Events oy:n työntekijät.

3. Arvonnan ajankohta ja osallistumisaika

Arvonta suoritetaan arvontajulkaisussa ilmoitettuna ajankohtana johon mennessä arvontaan on mahdollisuus osallistua.

4. Voittajien valinta ja julkistus

Arvonnan voittaja julkaistaan julkaisun kommenteissa ja hänen pyydetään ottamaan yhteyttä East Coast Festivaalin sivuille tai tuotannon sähköpostiin lisätietojen toimittamiseksi. Jos arvonnan voittajaa ei tavoiteta kohtuullisen ajan sisällä järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan.

5. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen tai vastaavan tapahtuman johdosta. Järjestäjällä on myös oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa epäasialliset kommentit julkaisusta.

East Coast Events oy. pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.